UWAGA: Zmiana naliczania opłaty paliwowej do cen paczek. Zobacz szczegóły ›
Załóż bezpłatne konto

Dodatkowe koszty do przesyłek

Akceptuję poniesienie dodatkowych kosztów do przesyłki w przypadku:

- zaniżenia wymiarów i wagi przesyłki – gdy firma kurierska naliczy dodatkową opłatę za przekroczenia zadeklarowanej wagi lub wymiarów przesyłki;

- wysłania przesyłki niestandardowej jako standard – gdy nie zostanie odznaczona opcja przesyłka sortowalna, więcej informacji o przesyłkach niesortowalnych tutaj;

- wysłania palety niestandardowej – czyli przekraczającej wymiary palety euro (120x80) lub z elementami wystającymi poza obrys palety;

- błędnego zaadresowania przesyłki – w przypadku zwrotu do nadawcy lub przeadresowania należy pokryć ponownie koszty transportu w tej samej cenie, co koszt pierwotnej przesyłki;

- wysłanie przesyłki niezgodnej z regulaminem danej firmy kurierskiej – jeśli przesyłka zostanie wstrzymana przez firmę kurierską, należy pokryć koszty powrotu przesyłki lub odebrać ją osobiście z magazynu, jeśli firma nie wyrazi zgody na powrotny transport przesyłki;

- przesłania przesyłki, która spowoduje uszkodzenia innych przesyłek w transporcie – nadający zostanie obciążony przez firmę kurierską kosztami uszkodzonych przesyłek

- odmowy przyjęcia przez odbiorcę – koszt transportu powrotnego jest równy cenie pierwotnej przesyłki

- wypisanie ręcznego listu przewozowego w DHL – w przypadku cennika innego niż ‘DHL z ręcznym listem przewozowym’.